0
عطا مکس
43,900 تومان
600 گرم برگر گوشت، 500گرم فیله مرغ، پنیرگودا، سس مخصوص
0
چيز دوبل برگر
41,900 تومان
600 گرم برگر گوشت، قارچ، پنير گودا، سس مخصوص
0
اسکاي برگر
41,900 تومان
600گرم برگر گوشت، 300گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص
0
ابر عطا فيلوس
41,900 تومان
300گرم استیک گوشت، 300گرم فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیرگودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
0
آنجلز باکس
14,900 تومان
فیله مرغ، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص سیب زمینی+ آبمیوه(Minute Maid)+ جایزه
0
ابر عطا فيلوس
21,900 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا + سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطامکس
34,900 تومان
برگر گوشت، فیله مرغ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
اسکای برگر
32,900 تومان
برگر گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطامیت
32,900 تومان
استیک گوشت، قارچ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
ابر عطا فيلوس
32,900 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
دورافیل
30,900 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطافيلوس
28,900 تومان
فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
چیزبرگر
27,900 تومان
برگر گوشت، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطاويچ
59,900 تومان
900گرم برگر گوشت،300گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص
0
چيزبرگر
16,900 تومان
برگر گوشت، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
ژامبون تنوری
15,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطافيلوس
17,900 تومان
فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
دورافیل
19,900 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا، سس مخصوص
0
عطامکس
23,900 تومان
برگر گوشت، فیله مرغ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
اسکای برگر
21,900 تومان
برگر گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
عطامستر ژامبون
15,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ، پنیر گودا، پنیر موزارلا+سالاد و سیب زمینی
0
عطامستر میت
17,900 تومان
استيک گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیرگودا، پنیرموزارلا+ سالاد و سیب زمینی
0
عطامستر چیک استیک
17,900 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا+ سالاد و سیب زمینی
0
عطامستر فیلوس
16,900 تومان
فیله مرغ، پنیرگودا، پنیرموزارلا+سالاد و سیب زمینی
0
عطامیت
21,900 تومان
استیک گوشت، قارچ، پنیرگودا+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
هرکولز
14,900 تومان
برگر گوشت، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص سیب زمینی+ آبمیوه(Minute Maid)+ جایزه
0
ژامبون تنوری
26,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا، سس مخصوص+ سالاد و سیب زمینی و نوشیدنی
0
پیتزا استیک
19,900 تومان
استیک گوشت، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا چیک استیک
19,900 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا گوشت و قارچ
18,900 تومان
استیک گوشت تکه ای، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا مخصوص
17,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، فیله مرغ، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا جامائیکایی
16,900 تومان
پپرونی، کوکتل دودی، قارچ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس
16,900 تومان
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرموزارلا
0
پیتزا هارمونیک
14,900 تومان
قارچ، مخلوط سبزیجات، پنیرموزارلا
جمع کل :   0   تومان