0
عطا مکس 4
48,900 تومان
600 گرم برگر گوشت، 500گرم فیله مرغ، پنیرگودا
0
چيز دوبل برگر 4
41,900 تومان
600 گرم برگر گوشت، قارچ، پنير گودا
0
اسکاي برگر 4
46,900 تومان
600 گرم برگر گوشت، 300گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
ابر عطا فيلوس 4
46,900 تومان
300 گرم استیک گوشت، 300گرم فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیرگودا، پنیر موزارلا
0
ابر عطا فيلوس 1
19,900 تومان
200 گرم استیک گوشت و فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطامکس 2
28,900 تومان
300 گرم برگر گوشت، فیله مرغ، پنیرگودا
0
اسکای برگر 2
26,900 تومان
300 گرم برگر گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
ابر عطا فيلوس 2
25,900 تومان
300 گرم استیک گوشت و فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
دورافیل 2
26,900 تومان
300 گرم استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطافيلوس 2
21,900 تومان
300 گرم فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
چیزبرگر 2
21,900 تومان
300 گرم گوشت، قارچ، پنیرگودا
0
عطاويچ
59,900 تومان
900گرم برگر گوشت،300گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
چيزبرگر 1
16,900 تومان
240 گرم گوشت، قارچ، پنیرگودا
0
عطافيلوس 1
16,900 تومان
150 گرم فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
دورافیل 1
20,900 تومان
150گرم استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطامکس 1
22,900 تومان
240گرم گوشت، فیله مرغ، پنیرگودا
0
اسکای برگر 1
20,900 تومان
240گرم گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
عطامستر ژامبون
15,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ،فلفل دلمه ای،پنیر گودا، پنیر موزارلا
0
عطامستر میت
17,900 تومان
استيک گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطامستر فیلوس
16,900 تومان
فیله مرغ، فلفل دلمه ای ،پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
پیتزا استیک
23,900 تومان
استیک گوشت، فلفل دلمه ای ، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا چیک استیک
23,900 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، فلفل دلمه ای ، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا مخصوص
19,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل دودی، فیله مرغ،فلفل دلمه ای ، قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا جامائیکایی
18,900 تومان
پپرونی، کوکتل دودی، فلفل دلمه ای ،قارچ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس
20,900 تومان
فیله مرغ، فلفل دلمه ای ،قارچ، پنیرموزارلا
0
پیتزا هارمونیک
17,900 تومان
قارچ، مخلوط سبزیجات، فلفل دلمه ای ، پنیرموزارلا
0
عطابرگر ژامبوویچ
13,900 تومان
(120 گرم گوشت ، ژامبون مرغ ، فلفل دلمه ای ، پیاز ، سیب زمینی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا)
0
عطابرگر
10,900 تومان
120 گرم گوشت ، فلفل دلمه ای ، پیاز ، سیب زمینی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
بچه غول
15,900 تومان
برگر گوشت یا فیله مرغ ، قارچ ، پنیر گودا + سیب زمینی + آبمیوه + جایزه
0
برگر سوخاری
19,900 تومان
240گرم برگر گوشت سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر
18,900 تومان
300 گرم مرغ سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا چیکن 2 تکه
16,900 تومان
2تکه مرغ سوخاری با سالاد و سیب زمینی
0
عطا چیکن 3 تکه
20,900 تومان
3 تکه مرغ سوخاری با سالاد و سیب زمینی
0
عطا چیکن 5 تکه
29,900 تومان
5 تکه مرغ سوخاری با سالاد و سیب زمینی
0
فیله استریپس
18,900 تومان
5 تکه فیله سوخاری با سالاد و سیب زمینی
0
عطا وینگ
10,900 تومان
6 تکه بال سوخاری
0
ژامبوویچ هورنیدو 1
14,900 تومان
150گرم ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
ژامبوویچ هورنیدو 2
20,900 تومان
300 گرم ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
سیب زمینی
6,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده
0
سیب زمینی و پنیر
8,000 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا
0
سالاد کلم
2,000 تومان
کلم و هویج با سس
0
سالاد فصل
5,000 تومان
کاهو ، خیار ، گوجه
0
سالاد سزار
11,000 تومان
کاهو ، نان تست ، فیله مرغ ، پنیر چدار
0
قارچ سوخاری
6,000 تومان
قارچ سوخاری شده
0
کمبو یکنفره
5,900 تومان
سالاد فصل ، سیب زمینی ، نوشیدنی یکنفره
0
عطا چیکن 2 تکه (اسپایسی )
16,900 تومان
2تکه مرغ سوخاری اسپایسی با سالاد و سیب زمینی
0
عطا چیکن 3 تکه ( اسپایسی )
20,900 تومان
3 تکه مرغ سوخاری اسپایسی با سالاد و سیب زمینی
0
عطا چیکن 5 تکه (اسپایسی )
29,900 تومان
5 تکه مرغ سوخاری اسپایسی با سالاد و سیب زمینی
0
فیله استریپس ( اسپایسی )
18,900 تومان
5 تکه فیله سوخاری اسپایسی با سالاد و سیب زمینی
0
عطا وینگ (اسپایسی )
10,900 تومان
6 تکه بال سوخاری اسپایسی
0
کمبو دونفره
10,900 تومان
سالاد فصل ، سیب زمینی و نوشیدنی خانواده
0
عطابرگر مکس
14,900 تومان
120گرم گوشت ، 100گرم سینه مرغ ، فلفل دلمه ای ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
عطابرگر دوبل
15,900 تومان
240گرم گوشت ، فلفل دلمه ای ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
عطاویچ
59,900 تومان
900گرم گوشت ، 300گرم ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
عطامستر چیک استیک
17,900 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
جمع کل :   0   تومان