0
عطا مکس XXL
0 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکاي برگر XXL
0 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XXL
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرگودا ، پنیر موزارلا
0
ابر عطا L
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطامکس XL
0 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیرگودا
0
اسکای برگر XL
0 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
ابر عطا XL
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
دورافیل XL
0 تومان
استیک گوشت ، ژامبون گوشت ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطافيلوس XL
0 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
چیزبرگر XL
0 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطاويچ XXXL
0 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیرگودا
0
چيزبرگر L
0 تومان
برگر ، قارچ، پنیرگودا
0
عطافيلوس L
0 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
دورافیل L
0 تومان
استیک گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
عطامکس L
0 تومان
برگر ، فیله مرغ، پنیرگودا
0
اسکای برگر L
0 تومان
برگر ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرگودا
0
عطامستر ژامبون L
0 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، فلفل دلمه ای ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
عطامستر میت L
0 تومان
استيک گوشت ، فلفل دلمه ای ، پنیرگودا ، پنیرموزارلا
0
عطامستر فیلوس L
0 تومان
فیله مرغ، فلفل دلمه ای ،پنیرگودا، پنیرموزارلا
0
پیتزا رست بیف L
0 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا چیک بیف L
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا مخصوص L
0 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیرموزارلا
0
پیتزا جامائیکایی L
0 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس L
0 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیرموزارلا
0
پیتزا هارمونیک L
0 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیرموزارلا
0
هپی میل 1
0 تومان
پیتزا به همراه سیب زمینی ، آبمیوه و جایزه
0
برگر سوخاری L
0 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر L
0 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
فیله استریپس L
0 تومان
5 تکه فیله سوخاری
0
هورنیدو L
12,900 تومان
ژامبون گوشت و مرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
هورنیدو XL
0 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
سیب زمینی
0 تومان
سیب زمینی سرخ شده
0
سیب زمینی و پنیر
0 تومان
سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا
0
سالاد کلم
0 تومان
کلم و هویج با سس
0
سالاد فصل
0 تومان
کاهو ، خیار ، گوجه
0
سالاد سزار
0 تومان
کاهو ، نان تست ، فیله مرغ ، پنیر چدار
0
قارچ سوخاری
0 تومان
قارچ سوخاری شده
0
کمبو یکنفره
0 تومان
سالاد کلم ، سیب زمینی ، نوشیدنی یکنفره
0
نان سیر
0 تومان
نان ، سیر
0
پیشنهاد کمبو 2
0 تومان
پیتزا مخصوص L ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
پیشنهاد کمبو 1
0 تومان
چیزبرگر M سیب زمینی ، سالاد کلم ، نوشابه
0
عطافيلوس M
0 تومان
فیله مرغ ، ژامبون مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
اسکای برگر M
0 تومان
برگر ، ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
چیزبرگر M
0 تومان
برگر، قارچ ، پنیر گودا
0
عطا مکس M
0 تومان
برگر ، فیله مرغ ، پنیر گودا
0
ابر عطا M
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
دورافیل M
0 تومان
استیک گوشت ، ژامبون گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا
0
هورنیدو M
0 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، قارچ ، پنیر گودا
0
برگر سوخاری M
0 تومان
برگر سوخاری شده ، پنیر گودا
0
عطا زینگر M
0 تومان
مرغ سوخاری شده ، ژامبون مرغ ، پنیر گودا
0
پیتزا مخصوص M
0 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا مخصوص XL
0 تومان
ژامبون گوشت ومرغ ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، زیتون ، ذرت ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف M
0 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا رست بیف XL
0 تومان
استیک گوشت ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف M
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا چیک بیف XL
0 تومان
استیک گوشت ، فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی M
0 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا جامائیکایی XL
0 تومان
پپرونی ، کوکتل دودی ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس M
0 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا فیلوس XL
0 تومان
فیله مرغ ، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک M
0 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
پیتزا هارمونیک XL
0 تومان
قارچ ، مخلوط سبزیجات ، فلفل دلمه ای ، پنیر موزارلا
0
هپی میل 2
0 تومان
برگر به همراه سیب زمینی ، آبمیوه و جایزه
0
چیزبرگر XXL
0 تومان
برگر ، قارچ ، پنیر گودا
0
عطامستر چیک بیف L
0 تومان
استیک گوشت، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیرگودا، پنیرموزارلا
جمع کل :   0   تومان